Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMININ 3. SINIF OKUMA VE YAZILI ANLATIM BECERİLERİNE YÖNELİK TUTUMA VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Bu çalışmada, oyunlaştırma yaklaşımının okuma ve yazılı anlatım becerilerine yönelik tutuma ve akademik başarıya etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Orta Karadeniz Bölgesinde bir devlet ilkokulunun 2019-2020 eğitim öğretim yılında üçüncü sınıfa devam etmekte olan 63 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 33’ü deney grubunda, 30’u ise kontrol grubunda yer almaktadır. Bu araştırmada yarı-deneysel model kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki bireylerin okumaya, yazılı anlatıma yönelik tutumunu ve Türkçe dersi akademik başarısını belirlemeye yönelik olarak veri toplama araçları uygulanmıştır. Veriler analiz edilirken SPSS 23 veri analizi programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında uygulama öncesi ve sonrası arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, oyunlaştırılmış Türkçe dersi uygulamasının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde değiştirdiği ve Türkçe dersi akademik başarısını artırdığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Oyunlaştırma yaklaşımı, Türkçe dersi, okuma becerisi, yazılı anlatım becerisi, akademik başarı, tutum


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri