Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ÖĞRETMENLERİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Uzaktan eğitim; kökleri eskilere dayanan, COVİD-19 salgını nedeniyle günümüzde birçok ülke tarafından yeni yeni keşfedilmeye başlanan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı, öğretmen ve öğrencilerin ortak paydada buluşmasını sağlayan bir sistemdir. Salgın nedeniyle eğitim sistemimiz geçici süreliğine uzaktan eğitim şeklinde devam etmiştir. Eğitim sistemindeki bu değişiklik hiç şüphesiz en başta öğretmen ve öğrencileri etkilemiştir. Uzaktan eğitim sistemi teknolojiyle iç içe olan bir süreç olduğu için kırsalda bulunan öğretmen ve öğrencileri daha fazla etkilemiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitim süreciyle ilgili görüşlerini almaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kars’ın kırsal kesimlerinde görev yapan 12 öğretmenle görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kırsalda görev yapan öğretmenlerin; uzaktan eğitim sürecini olumsuz değerlendirdiği, yüz yüze eğitimin verimini alamadıkları ve derslerde kullandıkları materyal, etkinlik ve yöntemlerin sınırlı olduğu, veliyle iletişim ve iş birliğinin istenilen düzeyde olmadığı, bu süreçte kırsal kesimde oldukları için birçok sorun yaşandığı ve kendilerince çözüm üretmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, pandemi, kırsal kesim, öğretmen görüşü


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri