Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YURT DIŞINDA YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF THE TEACHING TURKISH ABROAD AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Hatice Dilek ÇAĞ   - Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2(1)
Sayfa : 74-101
    


Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yurt dışında yabancı dil olarak öğretimini bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktır. İki aşamadan oluşan bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında, yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği eğitim kurumları belirlenmiş ve 106 farklı ülkede 693 farklı eğitim kurumunda Türkçe öğretimine yer verildiği tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise yurt dışında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili yapılmış 193 çalışmaya ulaşılmış ve içerik analizi kullanılarak bu çalışmaların yıllara, ülkelere, yayın türüne, konulara ve araştırma yöntemine göre dağılımları incelenmiştir. Araştırma sonucunda; 2010 yılından itibaren Türkçenin yurt dışında öğretimiyle ilgili akademik çalışmalarda artış olduğu, çalışmalarda genellikle araştırmaya konu olan ülkedeki Türkçe öğretimi hakkında bilgilere yer verildiği, en çok makale ve bildiri türünde yayın yapıldığı ve ağırlıklı olarak nitel yöntemin kullanıldığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Yurt dışında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Yurt dışında Türkçe öğreten kurumlar, Yurt dışında Türkçe öğretimi üzerine bilimsel çalışmalarAbstract

The aim of this research is to study the teaching Turkish abroad as a foreign language with a holistic perspective. Descriptive survey model is used in this study consisting of two stages. In the first phase of the study, educational institutions abroad in which Turkish is taught as a foreign language are identified and it is determined that teaching Turkish is included in 687 different educational institutions in 105 different countries. In the second stage of the study, 193 studies are found on teaching Turkish abroad as a foreign language and the variance of these studies is examined using content analysis according to their years, countries, publication type, subjects, and research method. As a result of the research; it has been observed that there has been an increase in academic studies related to teaching Turkish abroad since 2010, the studies generally include findings of teaching Turkish in the country where the research is conducted, articles and papers are published mostly, and the qualitative method is predominantly used.Keywords

Teaching Turkish abroad as a foreign language, educational institutions teaching Turkish abroad, studies on teaching Turkish abroad

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri