Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FRANSA’DA YAŞAYAN İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ ANA DİLİ ÖĞRENME VE KULLANMA DURUMLARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ
(PARENT OPINIONS ON LEARNING AND USING THE MOTHER TONGUE OF BILINGUAL TURKISH CHILDREN LIVING IN FRANCE )

Yazar : Kübra ŞENGÜL   - Tayfun KÖSEOĞLU  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 6
Sayfa : 310-342
    


Özet

Ana dili ve toplum dili farklı olan çocuklar, her iki dilde de farklı dilsel yeterliklere sahiptir. İki dilli olarak tanımlanan bu çocukların ana dilini yeterli düzeyde öğrenmesi ve kullanması, toplum dilini öğrenmelerinde ve olumlu kişilikler geliştirmelerinde oldukça önemlidir. Ana dili ve toplum dilini öğrenmede, ailelerin tutumunun oldukça belirleyici olması nedeniyle bu araştırmada Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının ana dili Türkçeyi öğrenme ve kullanma durumlarına ilişkin veli görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Katılımcılardan yapılandırılmış görüşme formu ile elektronik ortamda toplanan araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, Fransa’da yaşayan Türk ailelerin çocuklarıyla ilk olarak ana dilinde iletişime geçtiği; ancak çocukların en iyi konuştukları / anladıkları dilin Fransızca olduğu belirlenmiştir. Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının; sosyal çevredeki dilin Fransızca olması, Fransızcanın daha kolay gelmesi, Türkçeyi yeterince bilmemesi, ailenin Türk dili ve kültüründen uzaklaşması gibi nedenlerle Fransızca konuşmayı tercih ettikleri ve çocukların günlük hayatta Türkçeyi az sıklıkta kullandıkları belirlenmiştir. Katılımcılar, COVID-19 pandemi sürecinde Fransa’da Türkçe derslerine katılımların olumsuz yönde değiştiğini; Türkçe ve Türk Kültürü dersi saatlerinin yetersiz olduğunu bildirmişlerdir. Fransa’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının sözcük dağarcıklarının yetersizliğinden, Fransızca söz dizimine göre Türkçe tümceler kurulmasından, Fransızca ve Türkçe alfabedeki harflerin karıştırılmasından ve Fransızca-Türkçe karışık tümceler kurulmasından kaynaklı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Çocukların yaşadığı dil sorunlarının çözümüne ilişkin ise Türkçe ders saatlerinin artırılması, Türkçe kitapların okutulması, öğretmenlerin Fransa’daki Türklerden seçilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler

İki dillilik, iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi, Fransa ve iki dillilik, Türkçe-FransızcaAbstract

Children whose mother tongue and community language are different have different linguistic proficiency in both languages. It is very important for these children, who are defined as bilingual, to learn and use their mother tongue at a sufficient level, to learn the language of the community, and to develop positive personalities. This study, it is aimed to reveal the parents’ views on learning and using the mother tongue Turkish of bilingual Turkish children living in France, since the attitudes of the families are quite decisive in learning the mother tongue and community language. The qualitative research method was adopted in the study. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the research data collected electronically with a structured interview form from the participants. As a result of the research, it was found that Turkish families living in France first communicate with their children in their mother tongue; however, it was determined that the language that children speak/understand best is French. Bilingual Turkish children living in France; It has been determined that the children prefer to speak French and use Turkish less frequently in daily life for reasons such as the social environment being French, the French being easier, not knowing Turkish enough, and the family’s distance from the Turkish language and culture. Participants stated that their participation in Turkish lessons in France has changed negatively during the COVID-19 pandemic; they reported that Turkish and Turkish Culture course hours were insufficient. It has been determined that bilingual Turkish children living in France have problems due to insufficient vocabulary, constructing Turkish sentences according to the French syntax, mixing French and Turkish letters, and forming mixed French-Turkish sentences. Regarding the solution of language problems experienced by children, they suggested increasing the hours of Turkish lessons, teaching Turkish books, and choosing teachers from Turks in France.Keywords

Bilingualism, teaching Turkish to bilingual Turkish children, France and bilingualism, Turkish-French

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri