Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FAHRİ VALEHOĞLU’NUN XIX. YÜZYIL BORÇALI BÖLGESI AHALİSİNİN AYRICALIKLI ZÜMRELERİ KAMERAL TASVİRLERDE ADLI ESERİ ÜZERİNE
(ON FAHRİ VALEHOĞLU’S WORK TITLED THE PRIVILEGED GROUPS OF THE BORCHALI REGION OF THE 19th CENTURY IN CAMERAL DESCRIPTIONS )

Yazar : Reşad MUSTAFA    
Türü : Yayın Değerlendirmesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 6
Sayfa : 366-379
    


Özet

Güney Kafkasya tarihinin XIX. yüzyıl araştırmalarında kullanılan en önemli kaynaklardan biri kameral tasvirler isimli Çar Rusyası’nın işgal ettiği bölgelerde çeşitli istatistik veriler topladığı, devlet tarafından yayınlanmış çeşitli yıllara ait belgeler topluluğudur. Bu belgelerdeki istatistik veriler yalnız bölge ahalisinin sayısını göstermekle yetinmemiş, belgelerde ahalinin verdiği vergi miktarı, vergi verenlerin ailesi, nüfusu, sayısı, milliyeti, mensup oldukları dini, konuştukları dili vb. bilgiler de gösterilmiştir. Fahri VALEHOĞLU HACILAR’ın XIX əsr Borçalı Əhalisinin İmtiyazlı Zümrələri Kameral Təsvirlərdə (XIX. Yüzyıl Borçalı Bölgesi Ahalisinin Ayrıcalıklı Zümreleri Kameral Tasvirlerde – Bakı: Elm, 2021 – 320 s.) adlı çalışması kendi alanındaki ilk çalışmalardan birisi olarak sayılabilir. Bu araştırmanın ana konusunu Çar Rusyası’nın Güney Kafkasya’yı, Borçalı Bölgesi’ni işgalinden sonra bu coğrafyalarda kimlere, hangi zümrelere ayrıcalık tanıdığı, ayrıcalıkların neler olduğu ve uyguladığı yerel politikalar oluşturmaktadır.Anahtar Kelimeler

Borçalı, kameral tasvirler, Fahri VALEHOĞLUAbstract

One of the most important sources used in the XIX century researches of the history of the South Caucasus is a collection of documents from various years, published by the state, in which various statistical data were collected in the regions occupied by Tsarist Russia, called cameral descriptions. The statistical data in these documents are not only sufficient to show the number of the inhabitants of the region but also the amount of tax paid by the people in the documents, the family population number of the taxpayers, their nationality, the religion they belong to, the language they speak, etc. information is also shown. The work of Fahri VALEHOĞLU HACILAR The Privileged Groups of the Borchali Region of the 19th Century in Cameral Descriptions (Baku: Elm, 2021 - 320 p.) can be considered one of the first studies in this area. The main subject of this research is the local politics of Tsarist Russia after the occupation of the South Caucasus and the Borchali region, what privileges it provided to which groups, what these privileges were.Keywords

Borchali, cameral descriptions, Fahri VALEHOĞLU

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Dergimizin Eylül 2021 Sayısı Yayımlanmıştır.


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri