Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ VIEWS ON EDUCATION AND TRAINING DURING THE PANDEMIC PROCESS )

Yazar : Selma ERDAĞI   - Demet ŞİMŞEK  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3(3)
Sayfa : 220-235
    


Özet

Uzaktan eğitim; kökleri eskilere dayanan, COVİD-19 salgını nedeniyle günümüzde birçok ülke tarafından yeni yeni keşfedilmeye başlanan, teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı, öğretmen ve öğrencilerin ortak paydada buluşmasını sağlayan bir sistemdir. Salgın nedeniyle eğitim sistemimiz geçici süreliğine uzaktan eğitim şeklinde devam etmiştir. Eğitim sistemindeki bu değişiklik hiç şüphesiz en başta öğretmen ve öğrencileri etkilemiştir. Uzaktan eğitim sistemi teknolojiyle iç içe olan bir süreç olduğu için kırsalda bulunan öğretmen ve öğrencileri daha fazla etkilemiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitim süreciyle ilgili görüşlerini almaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kars’ın kırsal kesimlerinde görev yapan 12 öğretmenle görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kırsalda görev yapan öğretmenlerin; uzaktan eğitim sürecini olumsuz değerlendirdiği, yüz yüze eğitimin verimini alamadıkları ve derslerde kullandıkları materyal, etkinlik ve yöntemlerin sınırlı olduğu, veliyle iletişim ve iş birliğinin istenilen düzeyde olmadığı, bu süreçte kırsal kesimde oldukları için birçok sorun yaşandığı ve kendilerince çözüm üretmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, pandemi, kırsal kesim, öğretmen görüşüAbstract

Distance education is a system that has its roots in the past, that has just begun to be discovered by many countries due to the COVID-19 pandemic, where technology is used extensively and that enables teachers and students to meet on common ground. Due to the pandemic, our education system continues temporarily in the form of distance education. Undoubtedly, this change in the education system has primarily affected teachers and students. Since the distance education system refers to a process that is intertwined with technology, it has affected teachers and students in rural areas more. In this context, the purpose of the current study is to get the opinions of the teachers working in rural areas about the distance education process. The current study employed the case study design, one of the qualitative research methods. The data of the study were collected through interviews conducted with 12 teachers working in the rural areas of the city of Kars in the 2020-2021 school year. The collected data were collected by using the content analysis technique. According to the results of the study, it was concluded that the teachers working in rural areas evaluated the distance education process negatively, that they could not get the same efficiency from distance education as face-to-face education, and that the materials, activities, and methods used in lessons were limited, that the level of communication and cooperation with families was not adequate, that they experienced many problems as they were in rural areas and that they tried to produce their solutions.Keywords

Distance education, pandemic, countryside, teacher opinion

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri