Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


2018-2023 LGS TÜRKÇE SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, 2018-2023 yılları arasında LGS’de sorulan Türkçe sorularını Yenilenmiş Bloom Taksonomisi açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırmanın amaçlarına uygun olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada veri olarak kullanılan 120 LGS Türkçe sorusu öncelikle araştırmacı tarafından hazırlanan forma; Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’nin bilgi boyutu ve bilişsel süreç basamaklarına uygun olarak yerleştirilmiş, ardından uzman görüşüne başvurularak yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş, frekans ve yüzde değerleri gösterilerek tablo hâlinde sunulmuştur. Araştırma kapsamında ele alınan 120 LGS Türkçe sorusundan olgusal bilgi boyutunda 30 soru (%25), kavramsal bilgi boyutunda 82 soru (%68,33) ve işlemsel bilgi boyutunda 8 soru (%6,66) sorulduğu görülürken üstbilişsel bilgi boyutunda soru sorulmadığı gözlenmiştir. Bilişsel düzey açısından bakıldığında hatırlama düzeyinde 3 (%2,5), anlama seviyesinde 94 (%78,33), uygulama basamağında 8 (%6,67) ve çözümleme basamağında 15 soruya (%12,5) yer verildiği tespit edilmiştir. Yaratma ile değerlendirme basamağında hiç soru sorulmamıştır. Bu doğrultuda soruların %87,5’i alt bilişsel düzeyi (hatırlama, anlama, uygulama) ölçerken sadece %12,5’i üst bilişsel basamakları (çözümleme) ölçmektedir. Bu durum LGS Türkçe sorularının dengeli bir şekilde dağılım göstermediğini ve üst düzey becerileri temsil etmede yetersiz kaldığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler

Türkçe dersi, LGS sınavı, yenilenmiş Bloom taksonomisi


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri