Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ’NDE 2012-2021 YILLARI ARASINDA YAYIMLANMIŞ TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK MAKALELERİN ÇEŞİTLİ UNSURLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilim, teknoloji ve etkileşimin hızla ilerlemesiyle beraber bireylerin ve toplumun ihtiyaçları giderek değişmektedir. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yenilikleri ve değişimleri de beraberinde getirir. Söz konusu yenilik ve değişimlerin eğitim ve öğretim boyutuna yansıması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum eğitim bilimlerinin temel alanı olan, ana dili eğitimi kapsamında okullarımızda verilen Türkçe eğitiminde de değişikliklere gidilmesini gerekli kılar. Türkçe eğitimi alanındaki değişim ve yenilikleri ortaya koymak amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar eğitim programlarına katkı sağlamayı ve sahada çalışan eğitimcilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde 2012-2021 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında yayımlanmış makaleler belirlenerek çeşitli unsurlar açısından değerlendirilmiştir. Bu makaleler Uluslararası TEKE Dergisi veri tabanı üzerinden taranmış ve Türkçe olarak yazılmış makaleler seçilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğiyle yapılmıştır. Uluslararası TEKE Dergisi’nde 2012-2021 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında yayılanmış toplam 85 makale araştırma kapsamına alınarak bilimsel değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda Uluslararası TEKE Dergisi’nde 2012-2021 yılları arasında Türkçe eğitimiyle ilgili makalelerin çoğunlukla bir veya iki yazar tarafından yazıldığı; nitel araştırma yöntemine göre yapıldığı; daha sıklıkla okuma ve yazma becerilerine yönelik olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmalar konu alanları bakımından ele alındığında, temel dil becerileri kapsamında dinleme ve konuşma becerilerine yönelik çalışma sayısının okuma ve yazma becerilerine yönelik çalışmalara göre az olması dikkat çekmiştir. Araştırmacılar günlük hayatta en sık başvurulan becerilerden olan ve sosyal işlevsellikte önemli yer tutan dinleme ve konuşma becerilerine yönelik çalışmalara ağırlık verebilir. Konu alanı kapsamına göre yapılan değerlendirmede öğretmen gelişimine yönelik yayımlanmış makale sayısının az olduğu gösterilmiştir. Araştırmacıların öğretmen gelişimine yönelik çalışmalar yapması, sahadaki ihtiyaçları belirleyerek Türkçe eğitimi alanına katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelimeler

TEKE, makale, doküman analizi, Türkçe eğitimi ve öğretimi


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri