Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


KİTÂBU ÂDÂBU’T-TÂLİBÎN’DE BİRLEŞİK FİİLLER

Bu çalışmada Yusuf bin Sultanşah bin Muhammed el-Kastamonî tarafından H 900 (M 1495) yılında yazılan Kitâbu Âdâbu’t-Tâlibîn adlı eser, genel hatlarıyla tanıtılarak birleşik fiiller bakımından incelenecektir. Yazar hakkında birkaç kaynak dışında bilgi bulunmamaktadır. Eserin Vatikan Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi ve Sülaymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde olmak üzere üç nüshasına ulaşılmıştır. Eser dil özellikleri bakımından Klasik Osmanlı Türkçesi özelliklerini barındırmaktadır. Eserde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bununla birlikte eserde insanların fıkhî konuları okuyup anlayabilmesi için halk dilinde kullanılan birçok ifadeye, deyime ve kelimeye başvurulmuştur.

Eserdeki birleşik fiiller genel hatları ile isim + fiil yapısında olanlar ve fiil + fiil yapısında olanlar olmak üzere iki ana başlıkta incelenmiştir. Fiil + fiil yapısında olan birleşik fiiller ise fiil + zarf-fiil + fiil, fiil + sıfat-fiil + fiil ve fiil + isim-fiil + fiil yapısında olmak üzere üç alt başlıkta incelenmiştir. İsim + fiil yapısındaki birleşik fiiller genelde yabancı kaynaklı kelimeleri fiilleştirmek için kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler

Kitâbu Âdâbu’t-Tâlibîn, fiil, birleşik fiil, nüsha


Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri