Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ’NDE 2012-2021 YILLARI ARASINDA YAYIMLANMIŞ TÜRKÇE EĞİTİMİNE YÖNELİK MAKALELERİN ÇEŞİTLİ UNSURLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ARTICLES ON TURKISH EDUCATION PUBLISHED IN THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH LITERATURE CULTURE EDUCATION (TLCE) BETWEEN 2012 AND 2021 IN TERMS OF VARIOUS ELEMENTS )

Yazar : Semra TANRIKULU   - Ahmet Turan SİNAN  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 5(1)
Sayfa : 1-25
    


Özet

Bilim, teknoloji ve etkileşimin hızla ilerlemesiyle beraber bireylerin ve toplumun ihtiyaçları giderek değişmektedir. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, yenilikleri ve değişimleri de beraberinde getirir. Söz konusu yenilik ve değişimlerin eğitim ve öğretim boyutuna yansıması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum eğitim bilimlerinin temel alanı olan, ana dili eğitimi kapsamında okullarımızda verilen Türkçe eğitiminde de değişikliklere gidilmesini gerekli kılar. Türkçe eğitimi alanındaki değişim ve yenilikleri ortaya koymak amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar eğitim programlarına katkı sağlamayı ve sahada çalışan eğitimcilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nde 2012-2021 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında yayımlanmış makaleler belirlenerek çeşitli unsurlar açısından değerlendirilmiştir. Bu makaleler Uluslararası TEKE Dergisi veri tabanı üzerinden taranmış ve Türkçe olarak yazılmış makaleler seçilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniğiyle yapılmıştır. Uluslararası TEKE Dergisi’nde 2012-2021 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında yayılanmış toplam 85 makale araştırma kapsamına alınarak bilimsel değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda Uluslararası TEKE Dergisi’nde 2012-2021 yılları arasında Türkçe eğitimiyle ilgili makalelerin çoğunlukla bir veya iki yazar tarafından yazıldığı; nitel araştırma yöntemine göre yapıldığı; daha sıklıkla okuma ve yazma becerilerine yönelik olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmalar konu alanları bakımından ele alındığında, temel dil becerileri kapsamında dinleme ve konuşma becerilerine yönelik çalışma sayısının okuma ve yazma becerilerine yönelik çalışmalara göre az olması dikkat çekmiştir. Araştırmacılar günlük hayatta en sık başvurulan becerilerden olan ve sosyal işlevsellikte önemli yer tutan dinleme ve konuşma becerilerine yönelik çalışmalara ağırlık verebilir. Konu alanı kapsamına göre yapılan değerlendirmede öğretmen gelişimine yönelik yayımlanmış makale sayısının az olduğu gösterilmiştir. Araştırmacıların öğretmen gelişimine yönelik çalışmalar yapması, sahadaki ihtiyaçları belirleyerek Türkçe eğitimi alanına katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelimeler

TEKE, makale, doküman analizi, Türkçe eğitimi ve öğretimiAbstract

The needs of individuals and society are increasingly changing depending on the rapid progress of science, technology, and interaction. Meeting the needs that arise with the rapid progress of science and technology brings innovation and changes. These innovations and changes will inevitably reflect on education and teaching. It is necessary to make changes in Turkish education, which is given in our schools within the scope of mother tongue education, as the main field of educational sciences. Scientific studies are carried out to present the changes and novelties in the field of Turkish education. These studies aim to contribute to education programs and to enable meet the needs of educators in the field. In this study, the articles, published in the field of Turkish education in the International Journal of Turkish Literature Culture Education (TLCE) between 2012 and 2021, were evaluated in terms of various factors. These articles were scanned through the International TLCE Journal database and articles written in Turkish were selected. The study was conducted with the document analysis technique, one of the qualitative research methods. A total of 85 articles published in the field of Turkish education between 2012-2021 in the International TLCE Journal were included in the scope of the research, and scientific evaluations were made. As a result of these evaluations, it was concluded that the articles on Turkish education in the International TLCE Journal between the years 2012-2021 were mostly written by one or two authors, were made according to the qualitative research method, and were aimed at reading and writing skills. The number of publications in the relevant years on listening and speaking skills was found to be lower when compared with studies on reading and writing skills. Researchers may weigh on studies that investigate listening and speaking skills. The scarcity of articles published on teacher development within the scope of the subject area has attracted attention. Researchers' studies on teacher development will contribute to identifying the needs of educators working in the field.Keywords

TLCE, article, document analysis, Turkish education and teaching

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri