Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

KİTÂBU ÂDÂBU’T-TÂLİBÎN’DE BİRLEŞİK FİİLLER
(COMPOUND VERBS IN KİTÂBU ÂDÂBU’T-TÂLİBÎN )

Yazar : Berat KUL    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 5(1)
Sayfa : 73-92
    


Özet

Bu çalışmada Yusuf bin Sultanşah bin Muhammed el-Kastamonî tarafından H 900 (M 1495) yılında yazılan Kitâbu Âdâbu’t-Tâlibîn adlı eser, genel hatlarıyla tanıtılarak birleşik fiiller bakımından incelenecektir. Yazar hakkında birkaç kaynak dışında bilgi bulunmamaktadır. Eserin Vatikan Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi ve Sülaymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde olmak üzere üç nüshasına ulaşılmıştır. Eser dil özellikleri bakımından Klasik Osmanlı Türkçesi özelliklerini barındırmaktadır. Eserde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bununla birlikte eserde insanların fıkhî konuları okuyup anlayabilmesi için halk dilinde kullanılan birçok ifadeye, deyime ve kelimeye başvurulmuştur.

Eserdeki birleşik fiiller genel hatları ile isim + fiil yapısında olanlar ve fiil + fiil yapısında olanlar olmak üzere iki ana başlıkta incelenmiştir. Fiil + fiil yapısında olan birleşik fiiller ise fiil + zarf-fiil + fiil, fiil + sıfat-fiil + fiil ve fiil + isim-fiil + fiil yapısında olmak üzere üç alt başlıkta incelenmiştir. İsim + fiil yapısındaki birleşik fiiller genelde yabancı kaynaklı kelimeleri fiilleştirmek için kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler

Kitâbu Âdâbu’t-Tâlibîn, fiil, birleşik fiil, nüshaAbstract

In this study, the work called Kitâbu Âdâbu't-Tâlibîn, written by Yusuf bin Sultanşah bin Muhammed el-Kastamonî in 900 H (1495 AD), was introduced in general terms and examined in terms of compound verbs. There is no information about the author other than a few sources. Three copies of the work have been found in the Vatican Library, the Turkish Language Association Library and the Sulaymaniye Manuscripts Library. In terms of language features, the work contains the characteristics of Classical Ottoman Turkish. Arabic and Persian words and phrases are widely used in the work. In addition, many expressions, idioms and words used in public language are used in the work so that people can read and understand fiqh subjects.

Compound verbs in the work are generally examined under two main headings: those with noun + verb structure and those with verb + verb structure. Compound verbs in the verb + verb structure are examined under three subheadings: verb + adverb-verb + verb, verb + adjective-verb + verb, and verb + noun-verb +verb structure. Compound verbs in the noun + verb structure are generally used for verb words of foreign origin.Keywords

Kitâbu Âdâbu't-Tâlibîn, verb, compound verb, copy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri