Anasayfa    |  Künye   |  Etik Sorumluluklar   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MİRCEVAT AHISKALI’NIN GURBETTEN İNİLTİLER ÜÇLEMESİNİN GÜÇLÜ KADIN KAHRAMANLARI VE SÜRGÜN İLE YAŞAM ARASINDA KALMIŞ BİR DİRENİŞ SEMBOLÜ: ASYA HALA
(STRONG FEMALE HEROES OF MİRCEVAT AHISKALI’S GURBETTEN İNİLTİLER TRILOGY AND A SYMBOL OF RESISTANCE BETWEEN EXILE AND LIFE: ASYA AUNT )

Yazar : Vedat ŞEN    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 5(2)
Sayfa : 195-212
    


Özet

Ahıska Türkleri sürgünler silsilesi içinde ölüm kalım savaşı vermiş bir topluluktur. Kökleri, Atabeklere kadar dayanan Ahıska Türkleri, tarihsel süreç içinde birçok soykırımın eşiğinden dönmüş ve ağır can kayıpları vermiştir. Ahıska Türklerini konu edinen roman ve şiirler, Ahıska Türklerinin yaşamış olduğu sürgünler etrafında yaşantılarını, kültürlerini, tarihlerini ve siyasi istikrarsızlıklarını geniş şekilde ele almıştır. Mircevat Ahıskalı’nın Gurbet İniltiler 1, Gurbetten İniltiler 2 Yaşam Savaşı ve Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Fergana romanlarından oluşan üçlemesi bu konudaki önemli eserler arasındadır. Roman içerisinde kadın kahramanların önemi büyük bir yer tutmaktadır. Üç roman içinde en çok öne çıkan ve güçlü olan kahraman Asya Hala’dır. Asya Hala, ilk romanda sürgünün en ağır şartlarını yaşamış olan, çocuklarının tümünü kaybeden ve mevcut yönetime karşı ilk isyanı başlatan kadındır. Üçlemenin ikinci romanında Asya Hala güçlü karakteri ile karşımıza tekrardan çıkmaktadır. Ancak burada daha çok ön plana çıkan Nazife Haladır. Üçlemenin son kitabında da güçlü bir kadın kahraman olarak tekrar Asya Hala okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Kadının Ahıska Türkleri toplumundaki yeri ve statüsü, sürgünün kadın boyutu, sürgünün annelik kurumu, sürgüne doğan yaşamlar, millî kimliği aktarma noktasında kadının önemi, erkeksiz direnişin kadın yönü ve sürgün sonrasındaki kadının yaşam biçimi çalışma içinde değerlendirilmektedir.Anahtar Kelimeler

Ahıska Türkleri, sürgün, kadın, direniş, annelikAbstract

The Ahıska Turks are a community that fought for life and death in a series of exiles. AhıskaTurks, whose roots date back to Atabeks, have come back from the brink of many genocides in the historical process and have suffered heavy casualties. The novels and poems about the Ahıska Turks have extensively discussed their lives, cultures, history, and political instability around the exiles of the Ahıska Turks. Mircevat Ahıskalı's trilogy of novels Gurbet İniltiler 1, Gurbetten İniltiler 2 Yaşam Savaşı and Gurbetten İniltiler 3 Karış Karış Ferganaare among the important works on this subject. The female protagonists play an important role in the novel. The most prominent and powerful hero among the three novels is Aunt Asya. In the first novel, Aunt Asya is the woman who experienced the most severe conditions of exile, lost all her children, and started the first rebellion against the current administration. In her novel, Asya Hala appears again with her strong character. However, it is Aunt Nazife who stands out more here. In the last book of the trilogy, Aunt Asya appears again as a strong heroine. The place and status of women in Ahıska Turks society, the female dimension of exile, the institution of motherhood in exile, the lives born into exile, the importance of women in conveying national identity, the female aspect of the resistance without men and the lifestyle of women after exile will be evaluated in the study.Keywords

Ahıska Turks, exile, woman, resistance, motherhood

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres : Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı ARTVİN
Telefon : 04662151043-2333 Faks :
Eposta : bugudergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri